DATE CARACTER PERSONAL

PAND DRIVE 2003 SRL este înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul registrului general 0006071 si numărul infochiosk 233691751612.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice PAND DRIVE 2003 SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre d-voastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţamântul d-voastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate în plaţile online, Organismele Internaţionale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, catre instituţiile abilitate.

In conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/2001, clienţii noştrii au urmatoarele drepturi:

1) dreptul la informare (art.12);

2) dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date;

3) dreptul la interventie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, urmatoarele:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;

b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b);

4) dreptul la opozitie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari;

5) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate;

6) dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25);

Puteți restricționa colectarea sau folosirea datelor dumneavoastră personale după cum urmează:

– ori de câte ori vi se cere să completați un formular pe website, bifați opțiunea conform căreia nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fi folosite în scopuri care țin de marketing;

– dacă anterior ne-ați dat permisiunea să folosim datele dumneavoastră personale în scopuri care țin de marketing, vă puteți schimba opțiunea modificand setarile contului d-voastra;

Nu vom vinde, distribui sau închiria datele dumneavoastră personale terților decât dacă ne dați acordul în acest sens sau ne sunt solicitate conform legilor în vigoare. Este posibil să folosim datele dumneavoastră pentru a vă trimite informații promoționale privind părți terțe, pe care considerăm că le-ați găsi interesante, dar numai în condițiile în care ne comunicați că doriți acest lucru.

Dacă sunteți de părere că datele pe care le avem cu privire la persoana dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, vă rugăm să ne trimiteți o cerere folosind formularul de contact. Vom remedia datele incorecte cât se poate de repede.